Article

วิธีการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 2-6 นิ้ว

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งมิเตอร์น้ำ

 1. ประตูน้ำทองเหลือง (2”-4”) / เหล็กหล่อ (6”) ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกันกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระบุของมิเตอร์น้ำ
 2. ประตูกรองน้ำรูปตัว T (T-Strainer) ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเดียวกับท่อ
 3. ท่อสั้นสำหรับติดตั้งด้านหน้าทางเข้ามิเตอร์น้ำ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 10 เท่า ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมิเตอร์น้ำ
 4. ท่อสั้นหลังมิเตอร์น้ำที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 เท่า ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมิเตอร์น้ำ
 5. แท่นรองรับมิเตอร์น้ำที่มีขนาดสูงจากพื้น โดยพิจารณาจากความสูงตามข้อกำหนดในตารางโดยประมาณและหากการติดตั้งที่ประตูกรองน้ำรูปตัว T ลอยเหนือพื้นให้ทำแท่นรองรับประตูกรองน้ำด้วย
 6. ใช้ข้อต่อเกลียวนอกในการประกอบเข้ากับประตูน้ำทองเหลืองขนาด 2” – 4”
 7. หน้าจานเหล็กหล่อ มาตรฐาน ISO 7005-2 PN10 หรือ DIN 2576, DIN 2527, DIN 2632 10Bar

 

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. ทำความสะอาดท่อก่อนการติดตั้งมิเตอร์น้ำ โดยระบายน้ำหลังจากเดินท่อเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าเศษวัสดุต่างๆ ที่อาจตกค้างอยู่ในท่อได้ถูกล้างออกหมด
 2. การติดตั้งมิเตอร์น้ำอาซาฮี (ASAHI) ต้องติดตั้งประตูกรองน้ำรูปตัว T (T-Strainer) เพื่อดักวัสดุที่หลุดเข้ามาในท่อน้ำประปาและช่วยป้องกันไม่ให้ชุดใบพัดและเฟืองจักรภายในมิเตอร์น้ำชำรุดเสียหาย
 3. การติดตั้งมิเตอร์น้ำอาซาฮี (ASAHI) จะต้องจัดเตรียมแท่นรองรับมิเตอร์น้ำไว้ด้วย และหากประตูกรองน้ำรูปตัว T ลอยเหนือพื้น จะต้องเตรียมแท่นรองรับด้วยเช่นกัน
 4. ระยะการติดตั้ง
  1. ระยะจากประตูน้ำ (รวม T-Strainer) จนถึงมิเตอร์น้ำ ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 10 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมิเตอร์น้ำ โดยใช้ท่อสั้นเป็นตัวเชื่อม
  2. ท่อสั้นหลังมาตรวัดน้ำ ควรติดตั้งท่อสั้นที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 5 เท่า ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมิเตอร์น้ำ
 5. การติดตั้งมิเตอร์น้ำอาซาฮี (ASAHI) จะต้องติดตั้งในแนวระนาบเท่านั้น และต้องอยู่สูงจากพื้นตามตารางที่กำหนด
 6. ตรวจสอบหัวลูกศรบนตัวเรือนมิเตอร์น้ำให้หันไปทิศทางเดียวกับน้ำที่ไหลเข้ามิเตอร์น้ำ

 

ขนาด

(Size)

1

2

3

4

รวม

สูง (mm.)

2” (50 mm.)

300

300

270

250

1,120

325

3” (80 mm.)

440

750

300

400

1,890

380

4” (100 mm.)

470

1,000

360

500

2,330

415

6” (150 mm.)

530

1,500

500

750

3,280

516

 

ข้อควรระวัง

 1. ควรทำความสะอาดท่อทุกครั้งก่อนการติดตั้ง
 2. มิเตอร์น้ำอาซาฮี (ASAHI) จะต้องติดตั้งในแนวระนาบขนานกับพื้นเท่านั้น
 3. จะต้องทำการติดตั้งประตูกรองน้ำรูปตัว T (T-Strainer) ด้วยทุกครั้ง
 4. จะต้องเว้นระยะจากประตูน้ำรูปตัว T ถึงมิเตอร์น้ำไม่น้อยกว่า 10 เท่า (โดยประมาณ) ของเส้นผ่าศูนย์กลาง
 5. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อที่ใช้ประกอบการติดตั้ง จะต้องมีขนาดเดียวกับเส้นผ่าศูนย์กลางของมิเตอร์น้ำเท่านั้น ห้ามดัดแปลงหรือลดขนาด
 6. ห้ามติดตั้งมิเตอร์น้ำกลับลูกศร