Article

วิธีการต่อท่อแยกโดยใช้เครื่องมือเจาะท่อภายใต้แรงดันน้ำ

การต่อท่อแยกจากท่อประธานหรือท่อจ่ายน้ำขณะที่ระบบท่อมีความดันน้ำอยู่นั้น สามารถกระทำได้โดยใช้เครื่องมือเจาะท่อภายใต้แรงดัน วิธีการนี้จะไม่ส่งผลต่อระบบท่อขณะใช้งานอยู่ ขนาดของท่อแยกที่ได้จากวิธีนี้คือช่วงขนาด ตั้งแต่ 18มม. (1/2") – 55มม.(2")

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้

 

  

 

 • รัดแยกพีวีซี
 • Corporation stop ทำหน้าที่เป็นประตูน้ำ
 • เครื่องมือเจาะท่อแยกสำหรับท่อพีวีซี

วิธีการเจาะท่อแยก

ขั้นที่ 1 การทำความสะอาด

 • ขุดเอาดินหรือสิ่งปกคลุมหลังท่อและใต้ท่อประธานส่งน้ำที่ต้องการเจาะแยก
 • ท่อออก แล้วตรวจสอบสภาพผิวท่อต้องไม่มีการขีดข่วนเป็นรอยลึก และท่อต้องไม่บิดเบี้ยวจนเห็นได้ชัดเจน
 • ทำความสะอาดผิดท่อโดยใช้ผ้าแห้งเช็ดหลังท่อโดยรอบในจุดที่ต้องการเจาะแยกท่อ
 • ถอดลิ่มล็อคตัวรัดแยกพีวีซีออก เช็ดทำความสะอาดตัวรัดแยกพีวีซีทั้งชิ้นส่วนบน ชิ้นส่วนล่างและลิ่มล็อค รวมทั้งร่องแหวนยางที่ชิ้นส่วนบนและแหวนยางกันซึม ระวังอย่าให้มีสิ่งสกปรกหรือเม็ดกรวดทรายหลงเหลืออยู่

 

ขั้นที่ 2 การประกอบรัดแยกพีวีซี

 • ประกอบแหวนยางรัดแยกพีวีซีเข้าที่ร่องแหวนยางชิ้นส่วนบน จัดให้แหวนยางอยู่ในร่องให้เรียบร้อย
 • ประกบรัดแยกพีวีซีชิ้นส่วนบนลงบนท่อ นำรัดแยกพีวีซีชิ้นส่วนล่างเกี่ยวหัวล็อครัดแยกพีวีซีชิ้นส่วนบน แล้วประกบลงบนท่อ จัดให้เดือยของรัดแยกชิ้นส่วนบนเข้าไปในร่องเดือยของชิ้นส่วนล่าง แล้วนำลิ่มล็อคประกอบเข้ากับร่องลิ่มล็อคของรัดแยกพีวีซีส่วนบนและชิ้นส่วนล่าง โดยให้ทิศทางลูกศรไปทิศทางเดียวกัน
 • ใช้มือดันลิ่มล็อคตัวรัดแยกพีวีซีเข้าไปในร่องลิ่มล็อคจนไม่สามารถเข้าไปได้อีก ใช้ฆ้อนตอกลิ่มล็อคเข้าไปให้สุดจนเสมอกับตัวรัดแยกพีวีซี

 

ขั้นที่ 3 การประกอบ Corporation stop

 • ประกอบ Corporation stop เข้ากับรัดแยกพีวีซี
 • การขันเกลียวประกอบ Corporation stop เข้ากับรัดแยกควรใช้เทปพันเกลียวพันรอบเกลียว เพื่อให้การต่อเกลียวได้สนิท ขจัดปัญหาการรั่วซึมภายหลัง

 

ขั้นที่ 4 การประกอบเครื่องมือเจาะท่อแยกพีวีซี

 • ประกอบดอกเจาะตามขนาดที่ต้องการเจาะแยกท่อ เข้ากับแกนเกลียว แล้วนำไปต่อกับปลอก ข้อลด ปลอกต่อและข้อต่อลด ตามขนาดของ Corporation stop
 • ประกอบเครื่องมือเจาะท่อแยกพีวีซีเข้ากับ Corporation stop ตามขนาดที่ต้องการเจาะแยกท่อ
 • ปรับ Corporation stop ที่ตัวเจาะให้อยู่ในตำแหน่งเปิด

 

ขั้นที่ 5 การเจาะท่อ

 • ใช้ด้ามจับต่อเข้ากับแกนเกลียว แล้วหมุนแกนเครื่องมือเจาะท่อแยกพีวีซีลง ดอกคว้านจะเคลื่อนที่ลงผ่าน Corporation stop และตรงไปยังผิวท่อที่ต้องการเจาะ
 • เมื่อรู้สึกว่าดอกเจาะเริ่มสัมผัสกับผิวท่อแล้วให้หมุนแกนคว้านท่อลงอย่างช้า ๆ จนกระทั่งดอกคว้านเจาะท่อทะลุแล้วจึงหยุด ตรวจสอบน้ำจะไหลย้อนขึ้นมาด้านบนเครื่องมือเจาะท่อแยกพีวีซี เมื่อตรวจสอบแน่ใจแล้วว่าเจาะท่อทะลุเรียบร้อยแล้ว ให้คลายแกนคว้านท่อถอยขึ้นมาให้ดอกเจาะผ่าน Corporation stop
 • ปรับตำแหน่งของตัว Corporation stop ให้อยู่ในตำแหน่งปิด
 • ถอดเครื่องมือเจาะท่อแยกพีวีซี ออกจาก Corporation stop ตามลำดับ
 • ดอกเจาะได้ออกแบบพิเศษ เหมาะสมกับงานเจาะท่อพีวีซี เนื้อท่อพีวีซีส่วนที่ถูกเจาะจะติดค้างภายในดอกเจาะทุกครั้งที่เจาะ จึงไม่มีเศษท่อหล่นลงไปในท่อ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันโดยเด็ดขาด

 

ขั้นที่ 6 การนำท่อแยกที่ได้ไปใช้งาน

 • ท่อแยกที่ได้สามารถติดตั้งเป็นท่อบริการ นำไปใช้งานได้ทันที โดยประกอบท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปยังจุดที่ต้องการใช้งาน
 • หลังติดตั้งเสร็จให้ปรับตำแหน่งของตัว Corporation stop มายังตำแหน่งเปิด ท่อบริการนี้ก็สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์