Article

วิธีการต่อท่อและอุปกรณ์ เหล็กหล่อแบบปลอกรัด

1. นำปลอกยางมาสวมกับปลายด้านหนึ่งของท่อหรืออุปกรณ์ที่จะต่อเชื่อม โดยบ่าด้านในของปลอกยางจะต้องแนบขอบโดยรอบของท่อหรืออุปกรณ์
2. พับปลายอีกด้านหนึ่งของปลอกยางออกด้านนอก โดยพับให้อยู่ในระดับเดียวกับบ่าด้านในของปลอกยาง
3. นำปลายของท่อหรืออุปกรณ์ที่จะต่อเชื่อม มาประกบกับบ่าขอบยางให้แนบโดยรอบ พับปลอกยางกลับให้เข้าที่
4. นำปลอกสแตนเลสมาสวมให้เข้าที่ ใส่สกรูและสลับขันสกรูให้แน่น โดยให้เพลาทั้งสองขนานกัน

 

ข้อควรระวัง

  • ปลายของท่อ กรณีที่มีการตัด ต้องได้แนวค่อนข้างตรง
  • ท่อและอุปกรณ์ที่จะทำการต่อเชื่อมควรให้สะอาดไม่มีเศษดิน หิน หรือคราบปูนเกาะติด รวมทั้งตัวปลอกยางด้วย
  • การขันสกรูของตัวปลอกสแตนเลส โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ จะต้องสลับการขันสกรูทั้งสองตัว โดยสังเกตจากเพลาทั้งสองให้ขนานกันตลอดเวลาจนแน่น (ตามมาตรฐานได้กำหนดความตึงของสกรูทั้งสองตัวให้อยู่ระหว่าง 70 นิ้วปอนด์ ถึง 90 นิ้วปอนด์ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของสกรู)