Article

วิธีการต่อท่อและอุปกรณ์ เหล็กหล่อแบบปากระฆัง

1. ก่อนตัดท่อเหล็กหล่อ ต้องคำนวณเผื่อค่าความยาวของปากระฆังไว้ด้วย ค่าความยาวของปากระฆังแสดงดังตารางต่อไปนี้

 

ขนาด (นิ้ว)

ความยาว (มม.)

2

63.5

3

69.8

4

76.2

6

76.2

8

88.9

10

88.9

12

108

 

2. การตัด  ควรใช้เครื่องตัดชนิดแผ่นไฟเบอร์กลมเป็นตัวตัดเพื่อความสวยงาม สะดวกและรวดเร็ว

 

3. การอัดหมัน  หรือการนำเอาท่อที่ตัดความยาวตามต้องการ สวมลงไปในปากระฆังแล้วตั้งศูนย์กลางให้ได้ฉากกับท่อ หลังจากนั้นจึงใช้เชือกป่านอัดลงในช่องว่างของปากระฆังที่เหลือโดยรอบ แต่ให้เว้นระยะจากขอบปากระฆังไว้ประมาณ 1 นิ้ว เพื่ออัดหมันตะกั่ว

 

4. การเทน้ำตะกั่ว

 

- แนวตั้ง เทน้ำตะกั่วที่กำลังหลอมละลายอยู่ลงในรอยต่อให้เต็มเพียงครั้งเดียวเพราะหากตั้งเทซ้ำ ตะกั่วอาจไม่เป็นเนื้อเดียวกันจะเกิดการรั่วซึมได้

 

- แนวนอน ในกรณีที่การต่อท่ออยู่ในแนวนอนการเทน้ำตะกั่ว ทำดังนี้ ให้รัดสายรอยต่อด้วยสายรัดทนไฟ เช่นเชือกเอสเบสตอล และใช้คีมหนีบให้แน่น จะทำให้สามารถเทน้ำตะกั่วในรอยต่อได้

 

- ปากระฆังคว่ำ  ใช้วิธีการเดียวกับการต่อท่อแบบแนวนอนแต่ต้องทำเบ้ารับน้ำตะกั่วด้วยดินเหนียว โดยให้ความสูงของเบ้าดินเหนียวสูงกว่าความลึกที่จะเทเล็กน้อย เมื่อเตรียมเรียบร้อยแล้วก็สามารถเทน้ำตะกั่วลงในเบ้าได้

 

5. การย้ำตะกั่ว  เมื่อตะกั่วเย็นลงจนได้ที่แล้ว ให้สกัดตะกั่วส่วนที่ล้นออก แล้วจึงใช้เหล็กย้ำตะกั่วโดยรอบให้เยินบานจนเกาะสนิทแน่นกับตัวท่อปากระฆัง แต่ระวังอย่าอัดแรงหรือแน่นจนเกินไปเพราะอาจทำให้ปากระฆังของท่อหรืออุปกรณ์แตกร้าวได้