Article

วิธีการเชื่อมต่อท่อโดยใช้หน้าจาน PP-R

                การต่อประกอบท่อ PP-Rโดยการเชื่อมหน้าจาน เป็นวิธีการต่อท่อ PP-R ที่ใช้สำหรับการติดตั้งเป็นท่อเมน ท่อขนาดใหญ่ จุดที่มีการซ่อมบำรุง หรือติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น วาล์ว เป็นต้น

  1. ใส่หน้าจานเหล็กเข้าไปในท่อก่อนเชื่อมตัวแปลงหน้าจานพีพีอาร์ เนื่องจากเมื่อเชื่อมหน้าจาน
    พีพีอาร์แล้ว จะไม่สามารถใส่หน้าจานเหล็กได้
    ข้อควรระวัง : ต้องใส่หน้าจานเหล็กพีพีอาร์ในการต่อประกอบทุกขนาด มิฉะนั้นจะไม่สามารถรับความดันได้
  2. เชื่อมตัวแปลงหน้าจานพีพีอาร์เข้ากับท่อ ด้วยวิธีเดียวกันกับการเชื่อมท่อและข้อต่อพีพีอาร์


     
  3. เลื่อนหน้าจานเหล็กมาไว้ที่ตัวแปลงหน้าจานพีพีอาร์ จากนั้นนำปะเก็นยางตามขนาดมาใส่ระหว่างกลางตัวแแปลงหน้าจานพีพีอาร์ แล้วขันน็อตยึดเข้าหากัน โดยเลือกขนาดน็อตตามตาราง

หมายเหตุ : การขันน็อต ประกอบด้วย สกรูหกเหลี่ยม แหวนอีแปะ (รองหัว-ท้ายของน็อตและสกรู) และ น็อตหกเหลี่ยม

ขนาดท่อ

(มม.) (นิ้ว)

จำนวนรู

(Bolt Hole No.)

ขนาดน็อต

(Bolt Size)

ความยาวน็อต

(Bolt Length, mm)

40 (1 1/4”)

4

M16

70

50 (1 1/2”)

4

M16

70

63 (2”)

4

M16

80

75 (2 1/2”)

4

M16

90

90 (3”)

8

M16

90

110 (4”)

8

M16

100

160 (6”)

8

M20

150

 

ข้อแนะนำ : ในการต่อประกอบหน้าจาน ต้องขันน็อตตามลำดับ โดยขันตรงกันข้ามเพื่อให้หน้าจานที่ประกบกันสมดุล