Article

วิธีต่อท่อและอุปกรณ์ CPVC “SCG”

 

ตารางแสดงระยะสวมท่อ และข้อต่อของ CPVC เอสซีจี

ขนาดท่อ CPVC

ระยะสวม (มม.)

15 (1/2”)

12

20 (3/4”)

17

25 (1”)

22

32 (1 1/4")

27

40 (1 1/2”)

33

50 (2”)

43

65 (2 1/2")

44

80 (3”)

47

100 (4”)

57

150 (6”)

76

วิธีต่อท่อและอุปกรณ์ CPVC “SCG”

1. การตัด : ใช้เครื่องมือตัดท่อพลาสติก เช่น กรรไกรตัดท่อ กรรไกรตัดท่อแบบ Roller เลื่อยตัดเหล็ก หรือเครื่องตัดไฟเบอร์ หากใช้เลื่อยมือ ใช้ร่วมกับ Miter box เพื่อตัดท่อเป็นมุมฉากซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นผิวการเชื่อมต่อ

2. การขจัดเสี้ยน : เสี้ยนและขี้ตะไบจะเป็นอุปสรรคในการเชื่อมต่อและทำให้ความเค้นเพิ่มขึ้น ดังนั้นควรกำจัดเสี้ยนและขี้ตะไบทั้งภายนอกและภายในของท่อด้วยตะไบละเอียดหรือเครื่องมือลบมุมส่วนปลาย การลบมุมส่วนปลายจะช่วยให้สวมใส่ท่อได้ง่ายขึ้นและช่วยลดการกวาดน้ำยาประสานท่อออกจากผิวหน้า

3. การจัดเตรียมข้อต่อ : ควรใช้ผ้าแห้งเช็ดฝุ่นผงและความชื้นตรงส่วนปลายท่อและเบ้าสวมของข้อต่อ เพราะความชื้นจะทำให้การยึดเกาะช้าลง ควรทดลองสวมท่อและข้อต่อในขณะแห้งเพื่อวัดความแน่น โดยท่อต้องเข้าในข้อต่อไม่เกิน 3/4 ของระยะสวม

4. น้ำยาประสานท่อ : ทาน้ำยาประสานท่อให้สม่ำเสมอเป็นชั้นหนามากที่ด้านนอกของปลายท่อ ทาน้ำยาประสานท่อหนาปานกลางที่ด้านในของข้อต่อ กรณีท่อใหญ่กว่า 2 นิ้ว ควรทาน้ำยารองพื้น (Primer) ทั้งท่อและข้อต่อก่อนทาน้ำยาประสานท่อ

5. การประกอบ : เมื่อทาน้ำยาประสานท่อแล้วควรสวมท่อเข้ากับข้อต่อทันที สวมท่อให้สุดตามระยะสวมที่กำหนด จับยึดให้อยู่ในตำแหน่งประมาณ 10-15 วินาที โดยรอบรอยต่อ หากสันนูนของน้ำยาประสานท่อขาดหายเป็นช่วง ๆ แสดงว่าน้ำยาประสานท่อไม่เพียงพอ ในกรณีเช่นนี้ให้รีบถอดข้อต่อออกและเริ่มขั้นตอนการประกอบใหม่ น้ำยาประสานท่อส่วนเกินที่เป็นสันนูนรอบรอยต่อ ให้ใช้เศษผ้าเช็ดออก

6. ระยะเวลาการยึดเกาะและน้ำยาประสานท่อแห้ง : ขนาดของท่อ อุณหภูมิ ความชื้น มีผลกับระยะเวลาการยึดเกาะและน้ำยาประสานท่อแห้ง จุดเชื่อมต่อควรให้มีเวลาพักประมาณ 1 ถึง 5 นาที (ตามสภาพแวดล้อมที่ได้กล่าวไปแล้ว) โดยปราศจากความเค้น การจัดวาง การเคลื่อนย้ายสามารถกระทำได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดความเค้นที่จุดเชื่อม และควรทิ้งระยะเวลาให้น้ำยาประสานท่อแห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนมีการทดสอบความดันน้ำ

ทั้งนี้ ถ้าความชื้นในอากาศมีมากกว่า 60% ควรเพิ่มระยะเวลายึดเกาะและแห้งตัวอีก 50%

 

ตารางแสดงจำนวนจุดเชื่อมต่อของน้ำยาประสานท่อขนาด 1,000 กรัมต่อท่อ CPVC เอสซีจี

 

ขนาดท่อ CPVC

จำนวนจุดเชื่อมต่อของน้ำยาประสานท่อ 1,000g

15 (1/2”)

140

20 (3/4”)

120

25 (1”)

90

32 (1 1/4")

60

40 (1 1/2”)

50

50 (2”)

40

65 (2 1/2")

30

80 (3”)

20

100 (4”)

10

150 (6”)

5

 

หมายเหตุ : น้ำยาประสานท่อ CPVC มีอายุการใช้งาน 2 ปี นับตั้งแต่วันผลิต สามารถตรวจสอบวันหมดอายุที่ข้างกระป๋อง

 

อุณหภูมิภายนอก

ระยะเวลาในการต่อประกอบ

20 °C

4 นาที

25 °C

3 นาที

30 °C

2 นาที

40 °C

1 นาที

>40 °C

<1 นาที

 

จากตารางแสดงระยะเวลาที่ทำให้น้ำยาประสานท่อ CPVC เกิดการแข็งตัวเป็นฟิล์มความหนา 1 มิลลิเมตร เพราะฉะนั้นในขั้นตอนประกอบท่อ CPVC ควรทำให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กำหนด

 

ข้อควรระวัง

                สำหรับการต่อประกอบท่อขนาด 2 1/2" - 6" หลังจากต่อประกอบแล้วไม่ควรขยับหรือเคลื่อนย้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 นาที หากต้องมีการเคลื่อนย้ายควรเคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้จุดเชื่อมต่อเกิดความเสียหาย