Article

วิธีต่อท่อและอุปกรณ์ PB แบบเชื่อมสอด (Socket Fusion Fitting)

1. ปรับอุณหภูมิแผ่นความร้อน ที่ 250 องศาเซลเซียส แล้วรอจนอุณหภูมิถึงที่กำหนดไฟสีเขียวจะดับ

2. ตัดท่อให้ได้ฉากตามความยาวที่ต้องการ ทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมด (ท่อ ข้อต่อ หัวเชื่อม) ด้วยผ้าสะอาดและแอลกอฮอล์ วัดระยะความลึกในการเชื่อมโดยวัดจากบ่าในของข้อต่อ และใช้อุปกรณ์กำหนดความลึกของท่อจับไว้ทุกครั้ง

3. ทำการเชื่อมโดยให้ความร้อนท่อและข้อต่อพร้อมกัน โดยคำนวณเวลาตามตารางการให้ความร้อน ทั้งนี้ ท่อขนาด 15 – 25 มม. ต้องใส่ปลอกรองท่อก่อนการเชื่อมทุกครั้ง

ขนาดท่อ

ระยะเวลาให้ความร้อน (วินาที)

นิ้ว

มิลลิเมตร

1/2"

15

5 – 6

3/4"

20

7 – 9

1”

25

8 – 10

1 1/2"

40

12 – 15

2”

50

12 – 15

2 1/2"

65

20 – 25

3”

80

30 – 35

4”

100

35 – 40

6”

150

50 – 60

8”

200

60 - 70

 

4. สวมท่อกับข้อต่อในแนวขนาน ห้ามหมุนหรือบิด จนสุดระยะความลึกที่วัดได้ แล้วรอให้รอยเชื่อมเซ็ทตัวสักครู่ โดยใช้อุปกรณ์จับข้อต่อบีบไว้