Article

วิธีต่อท่อและอุปกรณ์ PP-R แบบเชื่อมสอด ยี่ห้อ SCG

การเชื่อมท่อและข้อต่อ PP-R อุปกรณ์ที่สำคัญ คือ เครื่องเชื่อม โดยมีขนาดและแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของหน้างานและขนาดที่ใช้งานดังนี้

  1. เครื่องเชื่อมพีพีอาร์ขนาด 20-40 มม.
  2. เครื่องเชื่อมพีพีอาร์ขนาด 20-63 มม.
  3. เครื่องเชื่อมพีพีอาร์ขนาด 75-110 มม.

โดยแต่ละขนาดมีทั้งแบบธรรมดาและแบบดิจิตอล

 

การติดตั้งท่อ PP-R  จะใช้วิธีการเชื่อมสอดด้วยความร้อน โดยจะให้ความร้อนแก่ท่อและข้อต่อพร้อมกัน ผ่านเครื่องเชื่อมและหัวเชื่อมที่อุณหภูมิ 260 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิที่ทำให้ท่อและข้อต่อเกิดการหลอมละลาย เมื่อนำมาต่อกันจะทำให้ท่อและข้อต่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งการติดตั้งด้วยวิธีนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการรั่วซึม

1. ตัดท่อให้ได้ฉากตามความยาวที่ต้องการ โดยใช้เลื่อยตัดโลหะหรือกรรไกรตัดท่อ

2. วัดระยะสวมของท่อตามความลึกของข้อต่อตามตารางที่และทำเครื่องหมาย

ข้อควรระวัง : ควรวัดระยะสวมและทำเครื่องหมายเสมอ เพื่อในเวลาที่นำท่อสวมเข้ายังหัวเชื่อม จะได้ให้ความร้อนแก่ท่อถึงระยะที่ทำเครื่องหมายไว้ ซึ่งเป็นระยะที่ข้อต่อและท่อจะเชื่อมประสานกันได้แน่นหนามากที่สุด

 

3. นำท่อและข้อต่อสวมเข้าในหัวเชื่อมพร้อม ๆ กัน โดยสวมท่อให้ลึกจนถึงตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้และสวมข้อต่อจนสุดหัวเชื่อม ซึ่งระยะเวลาในการให้ความร้อนจะแตกต่างกันไปตามขนาดของท่อดังตาราง

 

ขนาดท่อ
(มม.) (นิ้ว)

ความลึก
(มม.)

เวลาการให้ความร้อนที่หัวเชื่อม (วินาที)

เวลาการเชื่อมท่อและข้อต่อเข้ากัน (วินาที)

เวลาการเย็นตัวลง
(วินาที)

PN10

PN20

20 (1/2”)

14.0

3

5

4

2

25 (3/4”)

15.0

5

7

4

2

32 (1”)

17.0

6

8

6

4

40 (1 1/4”)

19.0

12

6

4

50 (1 1/2”)

23.0

18

6

4

63 (2”)

24.0

24

6

6

75 (2 1/2”)

26.0

30

8

8

90 (3”)

29.0

40

8

8

110 (4”)

32.5

50

10

8

125 (5”)

36.0

58

111

10

160 (6”)

43.0

80

5

15

 

ข้อควรระวัง :

  • การให้ความร้อนแก่ท่อหรือข้อต่อที่นานเกินไป จะทำให้เนื้อท่อหรือข้อต่อหลอมละลายมากเกินไป และเป็นสาเหตให้ขวางการไหลของน้ำในท่อได้
  • เนื่องจากการเชื่อมท่อพีพีอาร์จะใช้เครื่องเชื่อมเป็นตัวให้ความร้อน จึงต้องระวังส่วนหัวที่เป็นโลหะ ซึ่งอุณหภูมิจะสูงถึง 260 องศาเซลเซียส ดังนั้น ให้สวมถุงมือป้องกันขณะเชื่อมท่อ และระมัดระวังส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสส่วนโลหะดังกล่าว
  • การให้ความร้อนกับพลาสติก ทำให้เกิดควันหรือกลิ่นหลอมจากพลาสติก ควรสวมผ้าปิดจมูก และเชื่อมในสถานที่โล่งหรืออากาศถ่ายเทสะดวก สำหรับผู้มีอาการแพ้ควันหรือกลิ่นในการเชื่อม ผู้ที่ต่อประกอบในสถานที่อับ หรือต่อประกอบเป็นระยะเวลานาน ให้สวมผ้าปิดจมูก

 

4. นำท่อ และข้อต่อที่ให้ความร้อนแล้วสวมเข้าด้วยกัน จนสุดตำแหน่งระยะสวมที่ทำเครื่องหมายไว้ ในขณะสวมท่อและข้อต่อสามารถปรับแต่งได้เล็กน้อย และไม่ควรบิดหมุนท่อไปมา อาจทำให้รอยเชื่อมเกิดช่องว่างและไม่ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน ควรจับท่อและข้อต่อให้นิ่งตามเวลาการเชื่อมที่แนะนำ แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นตัวลง

5. เมื่อครบกำหนดเวลา สามารถนำท่อและข้อต่อที่ประกอบเสร็จแล้วไปติดตั้งใช้งานได้ทันที