Article

วิธีต่อท่อและอุปกรณ์ PP-R แบบ ELECTRO FUSION FITTING (E.F.)

1. ตัวปลายท่อให้ตั้งฉาก 90 องศา แต่งปลายให้เรียบ โดยปราศจากเศษท่อที่เกิดจากการตัด

2. กำหนดความลึกในการเชื่อม โดยการวัดระยะจากข้อต่อที่ใช้ ให้มีความลึกครึ่งหนึ่งของข้อต่อ

3. ส่วนสำคัญคือต้องใช้ที่ขูดท่อ ทำการขูดผิวท่อที่มีความมันลื่นออกให้หมด โดยขูดให้ลึกเข้าไปอีกประมาณ 1 เซนติเมตร จากระยะที่ถูกกำหนดไว้ มิฉะนั้นการเชื่อมจะไม่สมบูรณ์ และอาจเกิดการรั่วได้

4. ทำความสะอาดผิวท่อทั้งด้านในและด้านนอก ด้วยผ้าสะอาดและแห้ง ให้ปราศจากฝุ่นหรือคราบสกปรก

5. นำท่อที่แห้งและสะอาด ประกอบเข้ากับข้อต่อ E.F. โดยในขณะทำการเชื่อมต้องมั่นใจว่าท่อและข้อต่อ ต้องไม่เคลื่อนจากระยะความลึกที่กำหนดไว้ หากผิดพลาดอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้

6. นำแจ็คของเครื่องเชื่อม E.F. มาเสียบเข้ากับข้อต่อ

7. นำหัวอ่านบาร์โค๊ดยิงที่บาร์โค๊ดข้อต่อ จะปรากฏเวลาในการให้ความร้อน (Fusion) และเวลาในการเย็นตัว (Cooling) ที่จอแสดงผลโดยอัตโนมัติ จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเริ่มทำงาน

8. ปล่อยข้อต่อให้เย็นลงตามเวลา Cooling Time ที่กำหนดในตารางก่อนทำการทดสอบแรงดัน

 

 

D63

D75-110

D125-160

D200-250

D315

Cooling Time

5 นาที

10 นาที

15 นาที

20 นาที

30 นาที

 

9. ห้ามติดตั้งขณะฝนตก หรือสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง อีกทั้งไม่ควรต่อท่อกับข้อต่อทิ้งไว้ และไม่ควรฉีกถุงพลาสติกที่หุ้มข้อต่อออกในขณะที่ยังไม่ทำการเชื่อมทันที เพราะจะทำให้เกิดความชื้นสะสม ส่งผลให้การประกอบไม่สมบูรณ์

10. เมื่อทำการเชื่อมตั้งแต่ 2 จุด หรือมากกว่านั้น หากมีระยะสั้นกว่า 1 เมตรต่อจุด จะต้องทำการเชื่อมจุดแรกให้เรียบร้อยก่อน โดยรอให้เย็นลงตามตาราง Cooling Time แล้วจึงดำเนินการเชื่อมประกอบจุดต่อไป เพราะในขณะทำการเชื่อม ความร้อนจะทำให้ท่อเกิดการยึดตัว

ภาพแท่ง Indicator แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมเสร็จสมบูรณ์แล้ว