Article

วิธีต่อท่อ CPVC “SCG” โดยใช้หน้าจาน

การใช้หน้าจานสำหรับเชื่อมต่อเหมาะสำหรับระบบท่อที่ต้องมีการรื้อถอดในบางครั้ง หรือไม่สามารถใช้น้ำยาประสานเชื่อมได้ หรือต่อการเชื่อมต่อกับท่อชนิดอื่น ๆ การต่อท่อด้วยหน้าจานนี้ประกอบด้วยแผ่นปะเก็นชนิดยืดหยุ่นได้ จัดวางไว้ระหว่างผิวหน้าของหน้าจานทำหน้าที่กันน้ำรั่ว ควรปรับหน้าจานทั้งสองด้านให้เป็นเส้นตรงเดียวกันรวมทั้งรูสลักเกลียว จัดเตรียมแหวนใส่ข้างใต้หัวสลักและแป้นเกลียวครบทุกรู ควรหมุนสลักเกลียวให้เข้าที่พอประมาณโดยเริ่มจากตัวเลข 1....2....3....4....จนครบทั้งหมด

Pipe Size

Number of Bolt Holes

Bolt Diameter (in)

Torque (ft-lbs)

1/2" – 1 1/2”

4

1/2

10 - 15

2” – 3”

4

5/8

20 - 30

4”

8

5/8

20 – 30

6”

8

3/4

33 – 50

8”

8

3/4

33 – 50

10”

12

7/8

53 – 75

12”

12

1

80 - 110