Article

สินค้าใหม่ มาตรวัดน้ำ ASAHI รุ่น GMK-VD

มาตรวัดน้ำ GMK-VD เป็นหนึ่งในรุ่นย่อยของมาตรวัดน้ำ GMK เป็นมาตรวัดน้ำแบบ Multi jet สำหรับการติดตั้งแบบแนวตั้งที่มีทิศทางน้ำไหลลง ซึ่งทำให้การวัดปริมาตรน้ำเที่ยงตรงและสมรรถนะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับมาตรวัดน้ำแบบมาตรฐานทั่วไปที่ติดตั้งในแนวตั้ง เนื่องจากภาวะ bearing ลดลง ทำให้มีเสถียรภาพในการวัดในระยะยาวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

คุณสมบัติพิเศษของมาตรวัดน้ำ ASAHI รุ่น GMK-VD

- เครื่องบันทึกตัวเลขแสดงปริมาตรน้ำ ประกับด้วยเฟืองและวงล้อแสดงตัวเลข ได้รับการผนึกที่มิดชิด น้ำหรือสิ่งอื่นไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปได้ หมดปัญหาเกี่ยวกับรอยด่างบนแผงหน้าปัดและความฝืดในส่วนแสดงตัวเลขโดยสิ้นเชิง

 - มีระบบป้องกันการรบกวนจากแม่เหล็กภายนอก ทำให้ส่วนแสดงตัวเลขสามารถแสดงค่าที่เที่ยงตรง ถูกต้องและแม่นยำ

- ใบพัดทำจากวัสดุน้ำหนักเบา โดยแม่เหล็กติดตั้งอยู่ที่ส่วนปลายแกนจะไปบังคับให้แม่เหล็กในส่วนแสดงตัวเลขหมุนตาม ในส่วนวัดปริมาตรน้ำนั้นมีเพียงส่วนใบพัดเท่านั้นที่สามารถเคลื่อนที่ได้

- มีส่วนแสดงตัวเลขบอกปริมาตรน้ำ ละเอียดในแนวเดียวกัน จึงสามารถอ่านปริมาตรน้ำได้ง่ายและแม่นยำ

- ไม่มีส่วนที่ทำให้เกิดความฝืด จึงสามารถวัดปริมาตรน้ำได้อย่างแม่นยำ แม้ในกรณีที่อัตราการไหลของน้ำค่อนข้างต่ำ

- Pilot Star อยู่ตรงกลางของหน้าปัด ช่วยให้ทราบถึงการทำงานของมาตรวัดน้ำ และยังใช้ในการสังเกตว่ามีการรั่วของท่อน้ำได้อีกด้วย

- การบำรุงรักษาง่าย ส่วนแสดงตัวเลขและใบพัดสามารถเปลี่ยนได้ในราคาย่อมเยา

- สามารถติดตั้งแนวตั้ง เพื่อประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งได้

- มีการวัดค่าที่เสถียร เพราะไม่สามารถเอียงซ้ายหรือขวาได้เหมือนมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งแนวนอน

- สามารถใช้ทดแทนมาตรวัดน้ำชนิดลูกสูบได้ ซึ่งลดปัญหาจากคุณภาพน้ำ

- ฝา lid สามารถหมุนได้ ทำให้สะดวกต่อการติดตั้ง