ระบบ ท่อประปา

ท่อ PVC | ท่อ HDPE | ท่อ PB | ท่อ PP-R
ท่อ PP-BROWN | ท่อ XYLENT | ท่อเหล็ก GSP,BSP
ท่อ SYLER | ท่อ FIREX | ท่อเหล็กเชื่อมไฟฟ้า | ท่อเหล็กหล่อ

ระบบ ท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC | ท่อ CPVC | ท่อ PP | ท่อ PVDF

ระบบ ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC | ท่อ HDPE | ท่อ K-BLE TAP | ท่อ EFLEX

ระบบ ท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC | ท่อ LDPE | ท่อ NEONDRAIN | ท่อ TAP KORR

Article

สินค้าใหม่ มาตรวัดน้ำ ASAHI รุ่น GMK-VD

สินค้าใหม่ มาตรวัดน้ำ ASAHI รุ่น GMK-VD

มาตรวัดน้ำ GMK-VD เป็นหนึ่งในรุ่นย่อยของมาตรวัดน้ำ GMK เป็นมาตรวัดน้ำแบบ Multi jet สำหรับการติดตั้งแบบแนวตั้งที่มีทิศทางน้ำไหลลง ซึ่งทำให้กา [..มีต่อ..]

ความแตกต่างระหว่าง มอก. ใหม่และเก่า ของท่อ PVC

ความแตกต่างระหว่าง มอก. ใหม่และเก่า ของท่อ PVC

ปัจจุบันท่อพีวีซีจะผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2532 ซึ่งเป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง ใช้สำหรับเป็นท่อน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร แต่ในอนาคต [..มีต่อ..]

เทคนิคการเลือกท่อ PVC ให้เหมาะกับการใช้งาน

เทคนิคการเลือกท่อ PVC ให้เหมาะกับการใช้งาน

ท่อ PVC เป็นท่อที่ผลิตจากพลาสติกโพลีไวนิล คลอไรด์ (Polyvinyl Chloride : PVC) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) หรือเรียกว่า UPVC ( [..มีต่อ..]