ระบบ ท่อประปา

ท่อ PVC | ท่อ HDPE | ท่อ PB | ท่อ PP-R
ท่อ PP-BROWN | ท่อ XYLENT | ท่อเหล็ก GSP,BSP
ท่อ SYLER | ท่อ FIREX | ท่อเหล็กเชื่อมไฟฟ้า | ท่อเหล็กหล่อ

ระบบ ท่อพลาสติกอุตสาหกรรม

ท่อ UPVC | ท่อ CPVC | ท่อ PP | ท่อ PVDF

ระบบ ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

ท่อ PVC | ท่อ HDPE | ท่อ K-BLE TAP | ท่อ EFLEX

ระบบ ท่อการเกษตรและการชลประทาน

ท่อ PVC | ท่อ LDPE | ท่อ NEONDRAIN | ท่อ TAP KORR

Article

วิธีต่อท่อและอุปกรณ์ PVC สีฟ้า ปลายเรียบ

วิธีต่อท่อและอุปกรณ์ PVC สีฟ้า ปลายเรียบ

1. ตัดท่อให้ได้ฉากและระยะตามต้องการโดยใช้เลื่อยตัดโลหะหรือกรรไกรตัดท่อ 2. ใช้ตะไบละเอียดลบมุมปลายท่อโดยรอบให้มีความลาดเอียงประมาณ 15 องศา [..มีต่อ..]

วิธีต่อท่อ PVC สีฟ้า ชนิดต่อด้วยแหวนยาง

วิธีต่อท่อ PVC สีฟ้า ชนิดต่อด้วยแหวนยาง

1. เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการต่อประกอบท่อ เช่น ปากกา เลื่อย ตลับเมตร ตะไบ น้ำยาทำความสะอาดท่อ ผ้า น้ำยา Pipe Lube และ Puller [..มีต่อ..]

วิธีการดัดท่อ PVC สีขาว

วิธีการดัดท่อ PVC สีขาว

1. ดัดท่อให้ได้ฉาก และระยะตามต้องการโดยใช้เลื่อยตัดโลหะหรือกรรไกรตัดท่อ 2. ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่จะทำการดัดลงบนตัวท่อ 3. นำสปริงดัด [..มีต่อ..]